Cennik

Wyżywienie
13 zł/ dzień
Jest to cena, która obowiązuje w żłobku na dany moment. Na dzienne wyżywienie składa się śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek. Więcej o sprawach organizacyjnych związanych z cateringiem w zakładce strefa rodzica.
Zajęcia dodatkowe
100 zł / miesiąc
dogoterapia
ogólnorozwojowe
psycholog/konsultacje dla rodziców
fizjoterapia
ogólnorozwojowe sportowe
logopeda
Opłata roczna
500 zł
Jest to jednorazowa, roczna opłata, obowiązkowa dla wszystkich rodziców i płatna co roku do 10 września.
Ubezpieczenie NNW
35-40 zł
Jest to opłata jednorazowa, wnoszona w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do żłobka.  Ubezpieczenie obowiązuje cały rok od momentu podpisania przez dyrektora placówki polisy ubezpieczeniowej. Gdy rodzice chcą ubezpieczyć samodzielnie dziecko proszeni są o przyniesienie ksera polisy, w celu potwierdzenia ubezpieczenia z tyt. NNW.
Czesne
690 zł / miesiąc
To  opłata wnoszona przez rodzica raz w miesiącu (do każdego 10 dnia miesiąca) w trakcie całego okresu uczęszczania dziecka do żłobka. Obowiązuje ona od 01.09.2020r  do 31.08.2021r.
Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że do dnia 31.12.2020 r. każdemu z rodziców przysługiwać będzie obniżka czesnego z tytułu otrzymanego dofinansowania z programu Maluch+  w wysokości 135 zł miesięcznie. Czyli przy płatności za czesne w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2020 czesne wynosić będzie 555 zł, a nie 690 zł.
W grudniu 2020 r żłobek ponownie będzie się starał o dodatkowe dofinansowanie z programu Maluch+, które obowiązywało by od stycznia 2021 do końca roku 2021. O otrzymaniu dofinansowania decyduje Urząd Wojewódzki, niestety nie ma pewności, że w/w dofinansowanie otrzymamy, na pewno będziemy się o nie starać.