Strefa rodzica

To przestrzeń, w której znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje i wskazówki.

Adaptacja

Nasza propozycja starter na rozpoczęcie procesu adaptacyjnego jest następująca:

Dwudniowy proces adaptacyjny.

Pierwszego dnia dziecko wraz z rodzicem zostaje w żłobku na godzinę.

Drugiego dnia dziecko wraz z rodzicem lub osobą bliską zostaje w żłobku na pół godziny.

Po dwóch dniach adaptacji starteru dalsze kroki adaptacji są szczegółowo omawiane. Decyzja o tym jak będzie wyglądała dalsza adaptacja jest uwarunkowana indywidualnymi potrzebami dziecka i rodziców, a także możliwościami organizacyjnymi żłobka.

Zasady panujące podczas
procesu adaptacji:

Kilka wskazówek, które ułatwią dziecku oraz rodzicom przejście adaptacji.
1

Rodzic wchodzi w rolę „cichego obserwatora” dziecka. Ważne jest to, żeby rodzic nie narzucał dziecku wykonywania żadnych aktywności, pozwolić mu przejąć inicjatywę. Dobrym pomysłem byłoby zajęcie miejsca w konkretnym punkcie sali (np. na poduszce), tak żeby dziecko zawsze wiedziało gdzie rodzic się znajduje i gdzie może się zwrócić gdy będzie potrzebował jego obecności.

2

W ciągu dwóch pierwszych dni rodzic opuszcza placówkę wraz z dzieckiem (nawet gdy wydaje się, że dziecko radzi sobie nadzwyczaj dobrze w nowej sytuacji).

3

W czasie adaptacji zalecamy, żeby nie zamawiać posiłków dla dziecka w ramach cateringu, ponieważ dzieci często są zbyt zestresowane, bądź też pochłonięte nową sytuacją by móc skupić uwagę na zjedzeniu posiłków. Obsługa żłobka poinformuje rodziców gdy sytuacja będzie na tyle stabilna by zamawianie cateringu dla dziecka miało rację bytu.

4

O konkretnym dniu rozpoczęcia adaptacji decyduje kierowniczka żłobka, w porozumieniu z rodzicami.

5

Po proponowanym przez nas dwudniowym okresie adaptacji, organizowane jest spotkanie z rodzicami na którym ustala się dalszy przebieg tego procesu, a także omawia się dotychczasowe wrażenia i refleksje obu stron dotyczące procesu.

6

Jako że, każda adaptacja jest procesem wyjątkowym i indywidualnym dopasowujemy jej przebieg do potrzeb i możliwości danych rodziców i dziecka. Cały proces omawiany jest w momencie przyjęcia dziecka do żłobka i może różnić się od proponowanego przez nas 2-dniowego procesu.

Plan dnia

6.30 – 8.00

Początek dnia w żłobku, przyjmowanie Dzieci. Indywidualny czas na rozmowę rodziców z opiekunkami. Zabawy swobodne zgodnie z inwencją dzieci.

10.00 – 11.00

Czynności pielęgnacyjne. Posiłek - zupa **

13.30 – 14.00

Czynności pielęgnacyjne.

8.00 – 8.30

Śniadanie**

11.00 – 12.30

Odpoczynek, czas relaksu, drzemka *

14.00 – 14.30

Podwieczorek **

8.30 – 10.00

Zajęcia dodatkowe, a także wyjścia na spacer. Są to zajęcia: edukacyjne, ruchowe***, dydaktyczne. Prowadzone są one na świeżym powietrzu lub w Żłobku, w zależności od warunków pogodowych. Realizowane są zajęcia rozwijające mowę i myślenie. Zabawy manualne, nauka piosenek, wyliczanek.  Zajęcia rytmiczne, plastyczne, zajęcia z motoryki małej. Zajęcia z języka angielskiego***, logopedyczne***.

Podczas zajęć trwających  w/w godzinach, czasami obecna jest Pani psycholog ***.Wszystkie zajęcia  przygotowywane są w taki sposób, by podczas ich trwania, dzieci czuły się bezpiecznie, miały możliwość wyrażania swoich emocji i potrzeb. Przygotowując zajęcia dla dzieci bierzemy pod uwagę ich możliwości i potrzeby.  Czas trwania zajęć to około 15-25 minut.

12.30 – 13.30

Posiłek - drugie danie **

* Forma i czas odpoczynku uzależnione są od potrzeb oraz samopoczucia dziecka.

** Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową.

*** Rodzice proszeni są o wcześniejsze wyrażenie zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach.

14.30 – 17.00

Zabawy: swobodne, konstrukcyjne, manualne, tematyczne, gry. Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, a także zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, prace porządkowe w sali.

Odbieranie przez rodziców dzieci ze żłobka. Indywidualny czas na rozmowę rodziców z opiekunkami.

Dodatkowe informacje

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są stałe, a uczestnictwo w nich jest obligatoryjne dla każdego maluszka. Odbywać się będą w każdym miesiącu.

Współpraca z neurologopedą i fizjoterapeutą

Po  2/3 pierwszych miesiącach pobytu maluszków w żłobku (będzie to moment w którym zakończy się już proces adaptacyjny, który jest procesem bardzo ważnym ale też wymagającym) odbędą się konsultację z w/w specjalistami. Konsultacje będą polegać na obserwacji dzieci (każdego indywidualnie) podczas pobytu w placówce. Następnie w razie stwierdzenia przez neurologopedę lub fizioterapeutę potrzeby wsparcia dziecka w jakimś z obszarów jego rozwoju, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Konsultacje te powtórzą się po kolejnych 5/6 miesiącach. Posłużą one do ponownej oceny prawidłowego rozwoju dzieci w obszarze tych dwóch specjalizacji. Tu również rodzice otrzymają informację zwrotną dotyczącą obserwacji i dalszego postępowania gdy zaistnieje taka potrzeba.

W sytuacji w której jeden ze specjalistów uzna, że dziecko potrzebuje wsparcia lub dodatkowej obserwacji, będzie możliwość wykonywania z nim pracy w formie indywidualnych zajęć, na terenie żłobka. Jednakże będzie to dodatkowa usługa, która zostanie wyceniona przez specjalistę i w razie wyrażenia zgody i chęci przez rodzica, dodatkowo przez niego opłacona.

Psycholog

Psycholog będzie obecna w każdej placówce raz w tygodniu przez 3 godziny.
Będą mogli się Państwo z nią umawiać telefonicznie pod numerem telefonu należącym do żłobka lub e-mailowo pod adresem:

anna.aleks.psycholog@gmail.com

Godziny pracy psycholog będą stałe i zostaną Państwo o nich poinformowani.

Catering

Firma cateringowa KANZEON – Wrocławski Catering, przygotowuje posiłki i dostarcza je do żłobka w umówionym czasie.

1

Posiłki przygotowane przez firmę cateringową to: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie) oraz podwieczorek.

3

Rodzice zobowiązani są do poinformowania żłobek o rezygnacji z usługi cateringowej danego dnia do godz. 6:30.

5

W ostatnim dniu miesiąca żłobek poinformuje rodziców za pomocą „sms” o całkowitej kwocie do zapłaty za catering w danym miesiącu. Wyliczoną według wzoru: opłata miesięczna za wyżywienie równa się: dzienna stawka za obiad, razy liczba dni, w których dziecko było obecne w żłobku w danym miesiącu.

2

Posiłki są  zgodne z umieszczanym na tablicy ogłoszeń tygodniowym jadłospisem przekazanym przez firmę cateringową.

4

W przypadku gdy nie zostało to zgłoszone, rodzice ponoszą koszty związane z cateringiem za dany dzień. Firma cateringowa zastrzega sobie, że minimalne zamówienie na dany dzień w kontekście całego żłobka, to 10 zestawów. Gdy w danym dniu w żłobku jest mniej niż 10 dzieci, zamawianych jest 10 zestawów, a koszta są dzielone na wszystkich rodziców.

6

Rodzic ma możliwość zamówienia odrębnego wyżywienia dla dziecka z alergią pokarmową, wymagającego specjalnej diety (bezbiałkowej, bezglutenowej i innych).

"Nadrzędnym celem dla nas, jako firmy cateringowej, jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów."

– KANZEON Wrocławski Catering

KANZEON Wrocławski Catering
tel: +600 453 453
biuro@wroclawskicatering.pl