Cennik

Wyżywienie
17 zł / dzień
Jest to cena, która obowiązuje w żłobku na dany moment. Na dzienne wyżywienie składa się śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek. Nie istnieje możliwość zamówienia pojedynczego posiłku. Firma cateringowa korzysta z systemu masterszef – jest to internetowy system zamówień cateringowych, więcej o tym w zakładce strefa rodzica.
Zajęcia dodatkowe
150 zł / miesiąc
dogoterapia
ogólnorozwojowe
psycholog/konsultacje dla rodziców
fizjoterapia
ogólnorozwojowe sportowe
neurologopeda
*pozostałe opłaty są takie same dla miejsc z dofinansowaniem i komercyjnych
Opłata roczna
500 zł
Jest to jednorazowa, roczna opłata, obowiązkowa dla wszystkich rodziców i płatna co roku do 10 września.
Ubezpieczenie NNW
35–40 zł
Jest to opłata jednorazowa, wnoszona w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do żłobka.  Ubezpieczenie obowiązuje cały rok od momentu podpisania przez dyrektora placówki polisy ubezpieczeniowej. Gdy rodzice chcą ubezpieczyć samodzielnie dziecko proszeni są o przyniesienie ksera polisy, w celu potwierdzenia ubezpieczenia z tyt. NNW.
2. Czesne – miejsce z dofinansowaniem*
860 zł / miesiąc
To opłata wnoszona przez rodzica raz w miesiącu (do każdego 10 dnia miesiąca) w trakcie całego okresu uczęszczania dziecka do żłobka. Obowiązuje ona od 01.09.2021r do 31.08.2022r.
1. Czesne – miejsce komercyjne*
1700 zł / miesiąc
To opłata wnoszona przez rodzica raz w miesiącu (do każdego 10 dnia miesiąca) w trakcie całego okresu uczęszczania dziecka do żłobka. Obowiązuje ona od 01.09.2021r do 31.08.2022r.
Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że do dnia 31.12.2021 r. każdemu z rodziców przysługiwać będzie obniżka czesnego z tytułu otrzymanego dofinansowania z programu Maluch+  w wysokości 80 zł miesięcznie. Czyli przy płatności za czesne w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2021 czesne wynosić będzie 780 zł, a nie 860 zł.
W grudniu 2021 r żłobek ponownie będzie się starał o dodatkowe dofinansowanie z programu Maluch+, które obowiązywało by od stycznia 2022 do końca roku 2022. O otrzymaniu dofinansowania decyduje Urząd Wojewódzki, niestety nie ma pewności, że w/w dofinansowanie otrzymamy, na pewno będziemy się o nie starać.